Romos Katalikų Bažnyčios kongregacija
TITULINIS arrow STRAIPSNIAI arrow Dvasingumas
Dvasingumas
Šv. Jonas Vianėjus apie nevertą Šv. Komunijos prėmimą
Arkivysk. Fulton Sheen. KAIP NUGALĖTI BLOGUS ĮPROČIUS
POMPĖJOS NOVENA (III)
POMPĖJOS NOVENA (II)
Kun. Werner Bösiger. POMPĖJOS NOVENA (I)
Šv. Liudvikas de Monforas. Klaidingas ir tikras pamaldumas Marijai
Šv. Ignaco Lojolos dvasinės pratybos (rekolekcijos)
Kun. Werner Bösiger, TRYS "SVEIKA MARIJA" (II)
Pal. Ona Kotryna Emerich. JĖZAUS PRIKALIMAS PRIE KRYŽIAUS
Pal. Ona Kotryna Emerich. JĖZAUS PLAKIMAS
Pal. Ona Kotryna Emerich. JĖZAUS SUĖMIMAS
Tėvas Anthony, C.Ss.R, TRYS "SVEIKA MARIJA"
Šv. Alfonsas Liguoris. AMŽINASIS ŽODIS TAPO ŽMOGUMI (II)
Šv. Alfonsas Liguoris. AMŽINASIS ŽODIS TAPO ŽMOGUMI (I)
Kun. Werner Bösiger, NEKALTASIS PRASIDĖJIMAS IR LURDAS
Kard. Desire Mercier. KRIKŠČIONIŠKAS APSIMARINIMAS
Tėvo Pijaus patarimai
Kun. Konstantyno Najmowicziaus paskaita apie maldą, 2013-12-14
Daniel Couture. APIE ŠV. ROŽANČIAUS GALIĄ IR SVARBĄ
Kun. Povilas Jakas. DIEVO MOTINOS PASLAPTIS (Pabaiga)
Kun. J. Arintero. MŪSŲ SUDIEVINIMAS
Šv. Jonas Boskas. SAPNAS APIE DVI KOLONAS JŪROJE
Arkivysk. Marcel Lefebvre, Dvasinis vadovas (tęsinys)
Arkivysk. Marcel Lefebvre, Dvasinis vadovas (tęsinys)
Arkivysk. Marcel Lefebvre, Dvasinis vadovas (tęsinys)
Arkivysk. Marcel Lefebvre, Dvasinis vadovas (tęsinys)
Arkivysk. Marcel Lefebvre, Dvasinis vadovas (pradžia)
Kun. Povilas Jakas. DIEVO MOTINOS PASLAPTIS (II)
Kun. Povilas Jakas. DIEVO MOTINOS PASLAPTIS (I)
Tėvas Emanuelis, Maldos būtinumas išganymui
T. Emanuelis. YRA VISAI NEŽINOMŲ SIELŲ GELBĖTOJŲ
Pal. Ona Kotryna Emerich. JĖZUS ALYVŲ KALNE
Angelai sargai – mūsų draugai danguje
Tėvas Emanuelis, Yra visai nežinomų sielų gelbėtojų
Tėvas Emanuelis, Apie nežinojimą krikščionių tarpe
Šv. Pranciškus Salezas. MĄSTYMO MALDOS METODIKA
Romano Amerio, Pragaras
Šv. Kotryna Genujietė, Traktatas apie skaistyklą
Šv. Juzefas Sebastianas Pelčaras, Kantrybė (pabaiga)
Žymieji asketai
Egipto atsiskyrėlių išmintis (pabaiga)
Egipto atsiskyrėlių išmintis (pradžia)
Šv. Juzefas Sebastianas Pelčaras, Kantrybė (tęsinys)
Šv. Juzefas Sebastianas Pelčaras, Kantrybė (pradžia)
Kun. Povilas Jakas, Dievo Motinos paslaptis (Pabaiga)
Kun. Edmundas Naujokaitis, Salvadoro Dali žvilgsnis į pragarą
Kun. Povilas Jakas, Dievo Motinos paslaptis (Tęsinys)
Kun. Povilas Jakas, Dievo Motinos paslaptis (Pradžia)
Šv. Liudvikas de Monforas, Šventojo Rožančiaus istorija
Prof. Bernhard Bartmann, Marija ir krikščionių luomai
KONTAKTAI
PAREMKITE MUS
PAMALDŲ LAIKAS KAUNE
LITURGINIS KALENDORIUS
FSSPX on YouTube
 
 
 
      
 
 
 
      
 
 
 
    
 
 
 
 
    
 
 
 
 
    
 
 
 
 
   
 


 
   
   
 
   
 
           Daugiau...
 
 
     
 
© VšĮ „Laetitia”, 2006Dipolis