Romos Katalikų Bažnyčios kongregacija
TITULINIS arrow STRAIPSNIAI arrow Bažnyčios krizė
Bažnyčios krizė
John Vennari. "AMORIS LAETITIA" - SITUACINĖS ETIKOS ĮTVIRTINIMAS
Kun. Matthias Gaudron. "Amoris laetitia" ir subjektyvizmo triumfas
Roberto de Mattei. AMORIS LAETITIA: PIRMIEJI PASVARSTYMAI
Robert J. Siscoe. AR GALIME PRIEŠINTIS KLYSTANTIEMS GANYTOJAMS?
Kun. Matthias Gaudron. Naujoji kard. Kasperio teologija
Roberto de Mattei. AR SINODO TĖVAI VIS DAR TIKI NUODĖME?
Matthew McCusker. GLAUSTA ATASKAITA APIE 2014 m. NEEILINĮ SINODĄ ŠEIMOS TEMA
Norintys keisti Bažnyčios mokymą apie santuoką yra eretikai, sako kard. Brandmülleris
Ar Dievo teisingumas suderinamas su Jo gailestingumu?
Kun. John Jenkins. Naujosios Mišios (paskaita Kaune 2015-02-07)
Ar neturėtume sekti popiežiumi?
John Lamont. KARAS PRIEŠ TOMIZMĄ. TOMIZMAS IR NEOMODERNIZMAS
Gerard van den Aardweg. GĖJŲ IDEOLOGIJOS ĮTAKA VATIKANO SINODO ATASKAITOS TEKSTUI
Sandro Magister. KAIP PRANCIŠKUS IEŠKO DRAUGYSTĖS SU SEKMININKAIS
John Vennari. BEPROTIŠKAS SINODAS - SUNKI PROTO LIGA
Kun. Gérard Mura, Trečioji Fatimos paslaptis
Sandro Magister: PRIE POP. PRANCIŠKAUS KRIKŠČIONYBĖ PASAULIUI NEBĖRA TOKIA SVARBI
Kun. Philippe Toulza. AR PAULIŲ VI GALIMA VADINTI PALAIMINTUOJU?
Vysk. Fellay: Bažnyčios padėtis yra katastrofiška
Interviu su vysk. Bernardu Fellay po jo susitikimo su kard. Mülleriu
Sinodas šeimos klausimams: doktrininė revoliucija, prisidengusi sielovados kauke
Kontroversija dėl Komunijos teikimo išsiskyrusiems ir antrą kartą "susituokusiems" aštrėja
Kun. Fabrice Delestre, Paniekinta Fatima
Prof. László Dobszay, Liturginės „reformos reforma“ įmanoma
Kun. Karl Stehlin, Dvi eschatologijos – katalikiška ir posusirinkiminė
Pranašystė apie Bažnyčios krizę
Arkivysk. Marcel Lefebvre, Kaip modernizmas įsiskverbė į Bažnyčią. Trumpa istorija (Pabaiga)
Arkivysk. Marcel Lefebvre, Kaip modernizmas įsiskverbė į Bažnyčią. Trumpa istorija (Pradžia)
Nuo ekumenizmo iki tylios apostazės. 25 pontifikato metai (pabaiga)
T. Stanislovas Dobrovolskis, Pravoslavai dar meldžiasi...
Nuo ekumenizmo iki tylios apostazės. 25 pontifikato metai (pradžia)
Kun. Michel Simoulin, Ar „gerasis popiežius“ buvo geras popiežius? (pabaiga)
Arkivysk. Marcel Lefebvre, Trys šiandieninės kunigijos žaizdos
Kun. Michel Simoulin, Ar „gerasis popiežius“ buvo geras popiežius? (tęsinys)
Andrew M. Cesanek, Trečioji Fatimos paslaptis: du sesers Liucijos rankraščiai?
Kun. Karl Stehlin, Dalyvavimo Naujosiose Mišiose problema
Kun. Michel Simoulin, Ar „gerasis popiežius“ buvo geras popiežius? (pradžia)
Kun. Karl Stehlin, Ekumenizmas Dievo Motinos apsireiškimų Fatimoje fone
Ar Bažnyčios Tėvai pasirašytų po deklaracija Dominus Iesus?
Kun. Karl Stehlin, Kodėl Dominus Iesus nėra Tradicijos dokumentas?
Tradicionalistai, konservatoriai, sedevakantistai... Kurie yra tikrieji katalikai?
Kun. Karl Stehlin, Charizmatinis judėjimas – ar tai katalikiška?
Kard. Alfons Stickler, Tridento Mišių grožis ir naujųjų Mišių nekorektiškumas
Vysk. B. Fellay paskaita Kansas Cityje
Kard. Walterio Kasperio "(ne)gailestingumas" išsiskyrusių ir "antrą kartą susituokusių" atžvil
Atsiliepimai apie Jono XXIII ir Jono Pauliaus II kanonizacijas
Evangelii Gaudium  Dolor fidelium
Dilema: Jono Pauliaus II kanonizavimas
Beatifikacija ir kanonizacija po Vatikano II Susirinkimo
Kun. Niklauso Pflugerio paskaita Kaune 2013-11-28
KONTAKTAI
PAREMKITE MUS
PAMALDŲ LAIKAS KAUNE
LITURGINIS KALENDORIUS
FSSPX on YouTube
 
 
 
      
 
 
 
      
 
 
 
    
 
 
 
 
    
 
 
 
 
    
 
 
 
 
   
 


 
   
   
 
   
 
           Daugiau...
 
 
     
 
© VšĮ „Laetitia”, 2006Dipolis