Romos Katalikų Bažnyčios kongregacija
Pamokslai
Vysk. Bernard Fellay. Džiaugsmas, sumišęs su ašaromis (pamokslas, 2016-04-10)
Kun. Šein Pezzutti, Pamokslas Vilniuje, 2016 m. sausio 30 d.
Šiandien Katalikų Bažnyčioje yra krizė, rimta problema. (kun. Šein Pezzutti, 2015-07-26)
Nuodėmės šaknys(kun.Šein Pezzutti, 2015 06 28)
Šventosios Mišios nėra pasilinksminimas (kun. Šein Pezzutti, 2015-06-07)
Švč. Trejybės šventė (kun. John Jenkins, 2015-05-31))
Paskutinės išganymo priemonės (kun. Shane Pezzutti, 2015-05-17)
Už Bažnyčios nėra išganymo (kun. Shane Pezzutti, 2015-04-19)
Stebuklingas duonos padauginimas (kun. John Jenkins, 2015-03-15)
Pasiaukojimas (kun. Shane Pezzutti, 2015-03-08)
Mūsų Viešpaties atsimainymas (kun. Shane Pezzutti, 2015-03-01)
Pirmasis Jėzaus gundymas (kun. Shane Pezzutti, 2015-02-22)
Gavėnia (kun. Shane Pezzutti, 2015-02-15)
Liežuvavimo nuodėmė (kun. Shane Pezzutti, 2015-02-08)
Septuagezima ir palyginimas apie vynuogyno darbininkus (kun. John Jenkins, 2015-02-05)
Tradicinis atnašavimas (kun. Shane Pezzutti, 2015-01-25)
Liturginis judėjimas (kun. Shane Pezzutti, 2015-01-18)
Švč. Jėzaus vardas ir Naujosios Mišios (kun. Shane Pezzutti, 2015-01-04)
Paskutinė Advento savaitė (kun. Shane Pezzutti, 2014-12-21)
Nekaltasis Prasidėjimas (kun. Shane Pezzutti, 2014-12-07)
Adventas ir Mesijas (kun. Shane Pezzutti, 2014-11-31)
Laterano bazilikos pašventinimas (kun. John Jenkins, 2014-11-09)
Vilties dorybė (kun. Marc Potvin, 2014-06-01)
Švč. Mergelė Marija - visų malonių tarpininkė (kun. Shane Pezzutti, 2014-05-11)
Už Tradiciją (kun. Shane Pezzutti)
Kaip kovoti su išsiblaškymais Rožančiaus ir apmąstymo metu (kun. Shane Pezzutti)
Kaip melstis Rožančių geriau (kun. Shane Pezzutti)
Skaistykla (kun. Shane Pezzutti)
Mūsų globėja šiais sunkiais laikais (kun. Werner Boesiger)
Švenčiausiosios Mergelės Marijos laikais (kun. Shane Pezzutti)
Nekaltosios riterijos dvasia pagal šv. Maksimilijoną Kolbę (kun. Shane Pezzutti)
Kas yra katalikų kunigas? Kas yra katalikų kunigystė? (kun. Shane Pezzutti)
"Gaudete" sekmadienis (kun. Shane Pezzutti)
Ji yra tobula Jėzaus Kristaus pergalė (kun. Shane Pezzutti, 2013-08-15)
Vysk. Bernardo Fellay, Šv. Pijaus X kunigų brolijos generalinio vyresniojo, pamokslas Kaune
Kristaus Karaliaus šventė (kun. Shane Pezzutti)
Arkivysk. M. Lefebvre, Pamokslas 50-ojo kunigystės jubiliejaus proga
KONTAKTAI
PAREMKITE MUS
PAMALDŲ LAIKAS KAUNE
LITURGINIS KALENDORIUS
FSSPX on YouTube
 
 
 
      
 
 
 
      
 
 
 
    
 
 
 
 
    
 
 
 
 
    
 
 
 
 
   
 


 
   
   
 
   
 
           Daugiau...
 
 
     
 
© VšĮ „Laetitia”, 2006Dipolis