Romos Katalikų Bažnyčios kongregacija
TITULINIS

 
 
2016 m. balandžio 17d. Legnicos (Vakarų Lenkija) vyskupas patvirtino kraujuojančios Ostijos, turinčios „eucharistinio stebuklo pažymių“, garbinimą.
 
 
 
 


 
 
Balandžio 28 d. sukako 300-osios šio didžio marijinio apaštalo mirties metinės
 
 
 
 


Dom Prosper Gueranger
 
Ištrauka iš garsaus Solesmes benediktinų vienuolyno abato knygos "Liturginiai laikai"„Tai užrūstina Dievą labiau nei visos kitos mirtinos nuodėmės“  
 
Ištrauka iš „Pamokslo apie nevertai priimtą Komuniją“, „Sermons inédits“, IV knyga)

John Vennari
 
Paprasti klausimai ir atsakymai apie kai kuriuos Posinodinio apaštalinio paraginimo aspektus


Jonathon van Maren
 
Kaip mūsų visuomenė per tokį trumpą laiką galėjo tiesiog išmesti lauk mūsų judėjiškas-krikščioniškas tradicijas ir pakeisti jas tokia nežabota paleistuvyste?


 
2016 m. balandžio 10 d., sekmadienį, piligriminės kelionės į Piuji an Velė Dievo Motinos šventovę (Notre-Dame du Puy-en-Velay) Prancūzijoje metu, vyskupas Bernardas Fellay pasakė pamokslą, kuriame kalbėjo apie balandžio 8 d. paskelbtą posinodinį apaštalinį paraginimą „Amoris Laetitia“ ir apie savo susitikimą su popiežiumi Pranciškumi balandžio 1 d.
 Kun. Matthias Gaudron
 
Kodėl "Amoris laetitia" tenka priskirti prie labiausiai apgailėtinų Naujųjų laikų Bažnyčios dokumentų?


Šv. Alfonsas Liguoris

„Tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jus mylėjau.“ – Jn 15, 12

Roberto de Mattei

Popiežius Pranciškus, balandžio 8 d. paskelbdamas posinodinį apaštalinį paraginimą „Amoris laetitia“, oficialiai pareiškė savo nuomonę apie santuokinės moralės klausimus, dėl kurių buvo karštai ginčijamasi paskutinius dvejus metus. <...>

William Kilpatrick

<...> Jeigu taip, ar tai reikštų, kad islamas yra klaidinga religija? Jei ir tai tiesa, kodėl katalikų vadovai taip karštai skelbia savo solidarumą su islamu? <...>


 
Interviu su Šv.Pijaus X kunigų brolijos vyresniuoju apie santykius su Roma
 
 
 
 
 
Kovo 25 d. suėjo lygiai 25 metai nuo Šv. Pijaus X Brolijos įkūrėjo arkivyskupo Marcelio Lefebvre'o mirties.
Šį prelatą Dievo apvaizda pasirinko kaip įrankį katalikų Tradicijos išsaugojimui. Tačiau koks jis buvo žmogus?


KONTAKTAI
PAREMKITE MUS
PAMALDŲ LAIKAS KAUNE
LITURGINIS KALENDORIUS
FSSPX on YouTube
 
 
 
      
 
 
 
      
 
 
 
    
 
 
 
 
    
 
 
 
 
    
 
 
 
 
   
 


 
   
   
 
   
 
           Daugiau...
 
 
     
 
© VšĮ „Laetitia”, 2006Dipolis